با ویرایش ژن، نوعی نابینایی ارثی در موش‌ها درمان شد

با ویرایش ژن، نوعی نابینایی ارثی در موش‌ها درمان شد

محققان در چین با موفقیت موش‌های مبتلا به رتینیت پیگمنتوزا را درمان کردند. این مشکل یکی از مهمترین دلایل نابینایی در انسان است. در این فناوری، از یک شکل جدید و بسیار متنوع از ویرایش‌گر ژنوم مبتنی بر CRISPR با پتانسیل اصلاح جهش ژنتیکی ایجاد کننده بیماری‌ها استفاده می‌شود.

250