تحریک نواحی عمیق مغز، بدون جراحی، انجام شد

تحریک نواحی عمیق مغز، بدون جراحی، انجام شد

با همکاری پژوهشگران کره‌ای و آمریکایی و با بهره‌گیری از امواج فراصوت و نانوذرات، محققان مسیری برای عبور از سد خونی مغز یافتند که با این کار آنها موفق به تحریک نواحی عمیق مغز شدند. این دستاورد می‌تواند برای درمان بیماری‌هایی نظیر پارکینسون استفاده شود.

226