ساخت ابرخازن‌های منعطفی که بعد از هزار بار تاشدن، باز هم به خوبی کار می‌کنند

ساخت ابرخازن‌های منعطفی که بعد از هزار بار تاشدن، باز هم به خوبی کار می‌کنند

با استفاده از مواد گرافنی و ترکیبات پلیمری، محققان ابرخازن‌های انعطاف‌پذیری ساختند که بعد از هزار بار تاشدن، خمیده شدن و حتی مچاله شدن، باز هم عملکرد خوبی دارند.

159