دستاوردها و چالش‌های استفاده از نانوذرات بر پایه بیسموت در حوزه زیست پزشکی

دستاوردها و چالش‌های استفاده از نانوذرات بر پایه بیسموت در حوزه زیست پزشکی

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری محققانی از فنلاند، انگلستان و آلمان به بررسی دستاوردها و چالش‌های استفاده از نانوذرات بر پایه بیسموت در حوزه زیست پزشکی پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که این نانوذرات برای درمان برخی بیماری‌ها قابل استفاده هستند.

1045