کسب بالاترین ضریب اثربخشی برای سومین سال پیاپی توسط نشریه نانویی JNSC

کسب بالاترین ضریب اثربخشی برای سومین سال پیاپی توسط نشریه نانویی JNSC

پایگاه اطلاعاتی علمی (WOS) Web of Science ، همه ساله گزارش استنادی نشریات (Journal Citation Reports) را منتشر می‌کند. در ۳۰ ژوئن سال جاری، JCR2022 منتشر شد که بر این اساس، Journal of Nanostructure in Chemistry با ضریب اثربخشی (Impact Factor) IF=8 برای سومین سال پیاپی موفق به کسب بالاترین IF در بین نشریات ایرانی شد. گفتنی است، ۱۵۶ نشریه از ایران در JCR2022 گزارش شده‌اند که در این فهرست تنها ۴۱ نشریه دارای ضریب اثربخشی (IF) هستند.

771
کسب بالاترین ضریب اثربخشی توسط نشریه  JNSC در بین نشریات ایرانی

کسب بالاترین ضریب اثربخشی توسط نشریه JNSC در بین نشریات ایرانی

نشریه Journal of Nanostructure in Chemistry (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس) که تحت حمایت ستاد نانو نیز است، موفق شد بالاترین ضریب اثربخشی (Impact Factor) را در بین نشریات ایرانی برای دومین سال پیاپی با IF=6.391 کسب نماید.

1311