فوم سه‌بعدی گرافنی صنعت رباتیک و پروتز را متحول می‌کند

فوم سه‌بعدی گرافنی صنعت رباتیک و پروتز را متحول می‌کند

با همکاری یک شرکت اسکاتلندی و چند مرکز تحقیقات پیشرو در این کشور، پروژه‌ای پیشگام با هدف توسعه حسگرهای پیشرفته برای استفاده در سیستم‌های رباتیک در حال اجرا است، که می‌تواند پروتز و اندام‌های رباتیک را متحول کند.

405