توسعه فناوری رشد نانوذرات با امکان کنترل شکل

توسعه فناوری رشد نانوذرات با امکان کنترل شکل

فیزیکدانان دانشگاه فدرال اورال با همکاری چند مرکز تحقیقاتی، فناوری برای رشد نانوذرات غیر کروی با استفاده از کاشت یونی ارائه کردند. با این فناوری می‌توان نانوذرات با اشکال مختلف را رشد داد و در نتیجه خواص لازم را به دست آورد و آن‌ها را کنترل کرد. دانشمندان اطمینان می‌دهند که این فناوری برای فلزات مختلف، هم فلزات نجیب مانند طلا، نقره، پلاتین و هم فلزات معمولی قابل استفاده است.

411