محافظت از گیاهان با کمک نانوذراتی که از گیاهان به‌دست آمده!

محافظت از گیاهان با کمک نانوذراتی که از گیاهان به‌دست آمده!

محققان دانشگاه فدرال بالکتیک کنت ایمانوئل (IKBFU) فناوری جدیدی ارائه کردند که در آن عصاره گیاهی برای تولید نانوذرات مغناطیسی با خواص ضدقارچی استفاده می‌شود. این نانوذرات، گیاهان را در برابر قارچ‌ها و عوامل بیماری‌زا محافظت می‌کند.

563