تولید صنعتی آمونیاک با فناوری‌نانو متحول خواهد شد؟

تولید صنعتی آمونیاک با فناوری‌نانو متحول خواهد شد؟

محققان دانشگاه فلوریدا مرکزی از مکانیسم‌های کلیدی برای تولید آمونیاک پایدار پرده برداشتند. آمونیاک یک ماده اساسی در بسیاری از کودها برای تولید مواد غذایی است، اما روش تولید اصلی آن انرژی و سوخت نیاز دارد. محققان دانشگاه فلوریدا مرکزی در تلاشند تا با افزایش کارایی یک روش پایدار، این مسئله را تغییر دهند.

160
نانوذره‌ای که می‌تواند از استخوان‌ها در طول پرتو درمانی محافظت کند

نانوذره‌ای که می‌تواند از استخوان‌ها در طول پرتو درمانی محافظت کند

ملانی کواتاپ و سودیپتا سیل از محققان علوم مواد دانشگاه فلوریدا مرکزی، نانوذرات اکسید سریم را طراحی کرده‌اند که از استخوان‌ها در برابر آسیب ناشی از تشعشعات محافظت می‌کند.

388
ابرآبگریزی حتی زیر آب!

ابرآبگریزی حتی زیر آب!

تیمی از محققان دانشگاه فلوریدای مرکزی، نانومواد جدیدی ساخته‌اند که آب را دفع کرده و حتی در زیر آب نیز می‌تواند، خشک بماند.

750