یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی، نانوذرات کربن حساس به نور را بررسی می‌کند

یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی، نانوذرات کربن حساس به نور را بررسی می‌کند

با توجه به اهمیت فناورانه نانوذرات کربنی، یک گروه تحقیقات بین‌المللی اقدام به تحقیق پیرامون این مواد کرده و راهبردهایی برای مشخصه‌یابی بهتر این نانومواد ارائه کرده‌اند.

869