تبدیل یک جلبک به زخم‌بند با کمک فناوری پلاسما

تبدیل یک جلبک به زخم‌بند با کمک فناوری پلاسما

محققان دانشگاه فلیندرز با استفاده از رویکردی نوآورانه، جهش قابل توجهی در زمینه مراقبت از زخم برداشند. آنها با استفاده از جت پلاسمای آرگون، موفق شدند یک میکروجلبک سبزآبی موسوم به Spirulina maxima، را به پوشش‌های بسیار نازک زیست فعال تبدیل کنند.

182
پروژه‌ای برای ارائه روش‌های سبز به‌منظور جلوگیری از تشکیل زیست‌فیلم‌ها

پروژه‌ای برای ارائه روش‌های سبز به‌منظور جلوگیری از تشکیل زیست‌فیلم‌ها

پروژه‌ای برای جلوگیری از تشکیل زیست‌فیلم‌ها با کمک فناوری ‌نانو تعریف شده که قرار است رهیافت‌های سبز برای ممانعت از تشکیل بیوفولینگ‌ها در محیط‌های دریایی ارائه شود.

771