فناوری نانو به پرورش‌دهندگان سویا و محیط زیست کمک می‌کند

فناوری نانو به پرورش‌دهندگان سویا و محیط زیست کمک می‌کند

محققان نشان دادند که با استفاده از نانوذرات می‌توان میزان مصرف علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها را در زمین‌های کشاورزی کشت سویا کاهش داد و با این کار هم هزینه کشاورز کاهش یافته و هم اثرات منفی زیست‌محیطی این مواد شیمیایی به حداقل می‌رسد.

325