انفجار کنترل شده بمب نانوذره‌ای درون سلول‌های سرطانی

انفجار کنترل شده بمب نانوذره‌ای درون سلول‌های سرطانی

محققان از چارچوب‌های آلی فلزی برای تولید ساختارهایی استفاده کردند که حاوی مقادیر زیادی یون آهن هستند. این نانوذرات با ورود به داخل سلول و در اثر تنظیم pH محیط، منفجر شده و یون‌های آزاد شده موجب مرگ سلول‌های سرطانی می‌شود.

907