تسهیل دسترسی به نانودارو ایرانی ضد سالک در کشور

تسهیل دسترسی به نانودارو ایرانی ضد سالک در کشور

یکی از اهداف توسعه فناوری نانو، دسترسی ساده‌تر به داروها و روش‌های درمانی با اثربخشی بالا است که این کار با نانوداروی سینا آمفولیش به دست آمده است. براساس اظهارات مدیرعامل شرکت اکسیر نانو سینا، این داروی ایرانی که برای درمان بیماری سالک با کمک فناوری‌نانو تولید شده در حال حاضر در خانه‌های بهداشت سراسر کشور در دسترس بوده و حتی در کم‌برخوردارترین نقاط کشور نیز امکان استفاده از این دارو به سادگی فراهم شده است.

516