الهام از بال پروانه برای تولید تراشه‌های کوچکتر

الهام از بال پروانه برای تولید تراشه‌های کوچکتر

یک تیم تحقیقات بین‌المللی به سرپرستی محققانی از دانشگاه صنعتی سوینبرن و دانشگاه ملی استرالیا (ANU) به کشف بزرگی دست یافته‌اند که می‌تواند به ساخت تجهیزات تشخیص مولکولی یا ویروسی سریع‌تر و دقیق‌تر، از جمله شناسایی ویروس کرونا منجر شود.

469
آیا می‌توان بیماری‌ها را تنها از روی بازدم فرد تشخیص داد؟

آیا می‌توان بیماری‌ها را تنها از روی بازدم فرد تشخیص داد؟

محسن رحمانی و همکارانش فناوری جدیدی را ارائه کرده‌اند که مسیر را به سوی ساخت تجهیزات آزمایشگاهی برای تشخیص بیماری از روی بازدم فرد، هموار می‌کند. آن‌ها داربست نانویی برای تشخیص غلظت‌های بسیار کم از زیست‌نشانگرها ساخته‌اند.

611