میکروسکوپ‌های نوری با کمک فناوری‌نانو توسعه بیشتری می‌یابند

میکروسکوپ‌های نوری با کمک فناوری‌نانو توسعه بیشتری می‌یابند

با استفاده از نانوذرات و به کارگیری نور، محققان امکان تصویربرداری با قدرت تفکیک بالاتر و در مقیاس نانومتری را فراهم کردند، بدون این که نیاز به میکروسکوپ‌های الکترونی باشد.

486
الهام از بال پروانه برای تولید تراشه‌های کوچکتر

الهام از بال پروانه برای تولید تراشه‌های کوچکتر

یک تیم تحقیقات بین‌المللی به سرپرستی محققانی از دانشگاه صنعتی سوینبرن و دانشگاه ملی استرالیا (ANU) به کشف بزرگی دست یافته‌اند که می‌تواند به ساخت تجهیزات تشخیص مولکولی یا ویروسی سریع‌تر و دقیق‌تر، از جمله شناسایی ویروس کرونا منجر شود.

733
آیا می‌توان بیماری‌ها را تنها از روی بازدم فرد تشخیص داد؟

آیا می‌توان بیماری‌ها را تنها از روی بازدم فرد تشخیص داد؟

محسن رحمانی و همکارانش فناوری جدیدی را ارائه کرده‌اند که مسیر را به سوی ساخت تجهیزات آزمایشگاهی برای تشخیص بیماری از روی بازدم فرد، هموار می‌کند. آن‌ها داربست نانویی برای تشخیص غلظت‌های بسیار کم از زیست‌نشانگرها ساخته‌اند.

830