کشفی که نگرش دانشمندان درباره سلول‌های خورشیدی را تغییر دارد

کشفی که نگرش دانشمندان درباره سلول‌های خورشیدی را تغییر دارد

مدت‌هاست که دانشمندان دریافته‌اند که نانوذرات تبدیل بالا (Up-conversion nanoparticles) می‌تواند کارایی سلول‌های خورشیدی را بهبود دهند. به تازگی محققان دریافتند که دلیل افزایش کارایی سلول‌های خورشیدی تقویت شده با این نانوذرات، به تبدیل طول موج ربطی ندارد، بلکه نانوذرات پراکندگی نور را افزایش می‌دهند و عملکرد سلول خورشیدی در اثر همین پراش افزایش می‌یابد.

716