اصلاح یک اسفنج نانویی برای حمل و رهایش همزمان دو دارو

اصلاح یک اسفنج نانویی برای حمل و رهایش همزمان دو دارو

ساختار اسفنجی شکل چارچوب‌های آلی فلزی (MOF) به این پلیمرها اجازه می‌دهد تا طیف وسیعی از ترکیبات درمانی را حمل کرده و در محل مورد نظر تحویل دهند. به تازگی محققان مقاله‌ای منتشر کردند که نشان می‌دهد یک MOF حاوی کروم در اثر شستشو با یک دوز اسید استیک می‌تواند افزایش حفره و مساحت سطحی را تجربه کند.

95