چگونه نانوالیاف به داربست‌های سه‌بعدی تبدیل شوند؟

چگونه نانوالیاف به داربست‌های سه‌بعدی تبدیل شوند؟

محققان راهبرد جدیدی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان غشاهایی از جنس نانوالیاف را به داربست‌های سه‌بعدی تبدیل کرد. این داربست‌ها پتانسیل کاربردی در حوزه‌هایی نظیر مهندسی را بافت دارند.

1387