استفاده از دی سولفید مولیبدن برای توسعه شبکیه‌ بیونیک

استفاده از دی سولفید مولیبدن برای توسعه شبکیه‌ بیونیک

محققان چینی رهیافتی برای توسعه سیناپس‌های مصنوعی ارائه کردند که در آن از لایه‌های نازک از جنس MoS2 استفاده شده است. این فناوری برای توسعه شبکیه‌ بیونیک، رباتیک و پروتزهای چشم قابل استفاده است.

781