وضعیت کاتالیزورهای الکتروشیمیایی مبتنی بر کربن در مسیر تجاری‌سازی چگونه است؟

وضعیت کاتالیزورهای الکتروشیمیایی مبتنی بر کربن در مسیر تجاری‌سازی چگونه است؟

به تازگی محققان مقاله‌ای در مجله Nano Research Energy منتشر کردند که در آن به بررسی کاتالیزورهای الکتروشیمیایی مبتنی بر کربن پرداختند. آن‌ها موانع موجود در مسیر تجاری‌سازی و استفاده صنعتی از این ساختارها را مطالعه کردند.

239
شعبده‌بازی نانویی: نانوحباب‌هایی که با یک ترفند علمی نَترکیدند!

شعبده‌بازی نانویی: نانوحباب‌هایی که با یک ترفند علمی نَترکیدند!

هنگامی که یک شعبده‌باز ناگهان سفره‌ای را از روی میزی پر از بشقاب و لیوان بیرون می‌کشد، لحظه‌ای حالت تعلیق روی میز به وجود می‌آید که در آن لحظه در حالی که سفره از روی میز کشیده می‌شود اما بشقاب و لیوان تکان نمی‌خورند. محققان مشابه این کار را با حباب‌های الکتریکی کردند. آن‌ها با دست نخورده نگه داشتن «حباب‌های فروالکتریک»، راه را برای توسعه دستگاه‌های جدید هموار کردند.

567