جمع‌آوری حمایت مالی برای تجاری‌سازی پلتفورم درمانی مبتنی بر نانوذرات

جمع‌آوری حمایت مالی برای تجاری‌سازی پلتفورم درمانی مبتنی بر نانوذرات

یکی از شرکت‌های توسعه‌دهنده پلتفورم درمان بیماری‌های شریان محیطی، موفق به جذب ۵٫۳ میلیون دلار حمایت مالی برای تجاری‌سازی این فناوری شده ‌است. در این روش از نانوذرات عامل‌دار استفاده شده‌ است.

655