اختتامیه نمایشگاه علم و فناوری نانو در دانشگاه هرمزگان برگزار شد

اختتامیه نمایشگاه علم و فناوری نانو در دانشگاه هرمزگان برگزار شد

به همت نهاد ترویجی دانشگاه هرمزگان اختتامیه نمایشگاه علم و فناوری نانو موسوم به «هرمزگانانو» با حضور دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان هرمزگان و نمایندگانی از ستاد نانو در این دانشگاه برگزار شد.

298