استفاده از نانوذرات دارای بار الکتریکی برای مبارزه با بیماری پارکینسون

استفاده از نانوذرات دارای بار الکتریکی برای مبارزه با بیماری پارکینسون

علی جهانشاهی از مرکز پزشکی دانشگاه هلند با همکاری پژوهشگرانی از موسسه‌های ماکس پلانک و KIT از پیشرفت‌های جدیدی در تحریک نواحی عمیق مغز با کمک نانوذرات خبر داده‌اند، کاری که می‌تواند به درمان بیماری پارکینسون کمک کند.

615