حرکت قطره روی سطح بدون اعمال نیروی خارجی!

حرکت قطره روی سطح بدون اعمال نیروی خارجی!

پژوهشگران روشی ابداع کردند که با استفاده از آن می‌توان یک قطره را روی سطح حرکت داد بدون این که نیرویی به آن اعمال شود. این فناوری برای توسعه سامانه‌های یخ‌زدایی از بال هواپیما قابل استفاده خواهد بود.

555