ترکیبات حلقه‌ای شکل نانوذرات طلا برای مبارزه با سرطان بهتر هستند

ترکیبات حلقه‌ای شکل نانوذرات طلا برای مبارزه با سرطان بهتر هستند

محققان نشان دادند برای جلوگیری از تجمع نانوذرات طلا، ایجاد پوشش حلقه‌ای شکل از پلی‌اتیلن گلیکول می‌تواند اثربخشی بالاتری نسبت به اشکال دیگر پوشش‌دهی با پلی‌اتیلن گلیکول داشته باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نانوذرات دارای پوشش حلقوی شکل از جنس پلی‌اتیلن گلیکول برای مقابله با سرطان موثرتر هستند.

543