همکاری با یک باکتری برای از بین بردن سرطان لوزالمعده!

همکاری با یک باکتری برای از بین بردن سرطان لوزالمعده!

بسیاری از تومورهای لوزالمعده مانند قلعه‌های بدخیم هستند که توسط ماتریسی متراکم ازکلاژن و سایر بافت‌ها محافظت می‌شوند. این ماتریکس از توده سرطانی در برابر سلول‌های ایمنی و ایمونوتراپی‌هایی که در درمان سرطان مؤثر بوده‌اند، مراقبت می‌کند. طبق یافته‌های تازه منتشر شده محققان دانشگاه ویسکانسین -مادیسون، با استفاده از باکتری‌ها برای نفوذ به دیواره دفاعی توده سرطانی و وارد کردن دارو به داخل دژ سرطانی، می‌توان به درمان سرطان لوزالمعده کمک کرد.

124
کلاه‌ایمنی با کمک نانولوله‌کربنی مقاوم‌تر می‌شود

کلاه‌ایمنی با کمک نانولوله‌کربنی مقاوم‌تر می‌شود

شرکت وندی (Wendy) در حال آزمایش فوم جدید مبتنی بر نانولوله کربنی است تا از آن برای تولید کلاه‌ایمنی بسیار مقاوم استفاده کند. این فناوری توسط محققان و با ترکیب نانولوله‌ها و ایجاد ریسمان‌های میکرومتری به‌دست آمده است.

180