بهبود پوشش‌دهی نانوذرات، منجر به هدف‌گیری بهتر تومور شد

بهبود پوشش‌دهی نانوذرات، منجر به هدف‌گیری بهتر تومور شد

مطالعه جدیدی که با همکاری محققان دانشگاه فنلاند شرقی و دانشگاه پزشکی آنهویی در چین انجام شده، نشان می‌دهد می‌توان با ارتقاء پوشش نانوذرات مورد استفاده در درمان سرطان، هدف‌گیری تومور را افزایش داد.

230