فیلم های کامپوزیت نانوالیاف‌کربنی سلولزی برای صنعت الکترونیک

فیلم های کامپوزیت نانوالیاف‌کربنی سلولزی برای صنعت الکترونیک

حذف گرما برای حفظ عملکرد ابزارهای الکترونیکی بسیار مهم است. با این حال، اتلاف موثر گرما یک مسئله قابل توجه برای الکترونیک لایه نازک است زیرا سینک‌های حرارتی سنتی بزرگ هستند. دانشمندان ژاپنی راه حلی برای این مسئله در آسیدین‌ها (نوعی جاندار دریایی) کشف کردند.

739