امکان پرواز در لبه جو زمین فراهم می‌شود؟

امکان پرواز در لبه جو زمین فراهم می‌شود؟

محسن آزادی و همکارانش از دانشگاه پنسیلوانیا، با استفاده از نانولوله‌های کربنی هواپیماهای بسیار کوچکی ساختند که می‌تواند در لبه جو زمین پرواز کند، جایی که معمولا هواپیماها و بالن‌ها به دلیل غلظت کم اتمسفر امکان پرواز ندارند.

349
بررسی ایمنی کرم‌های ضدآفتابی که حاوی نانوذرات هستند

بررسی ایمنی کرم‌های ضدآفتابی که حاوی نانوذرات هستند

سه نوع کرم رایج در بازار توسط محققان بررسی شد تا میزان ایمنی مصرف‌کننده این کرم‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان داد که میزان نانوذراتی که در معرض بدن کاربر قرار می‌گیرد از حد مجاز بسیار کمتر است.

500