گامی در مسیر توسعه نانوکاتالیست‌های مبتنی بر زئولیت

گامی در مسیر توسعه نانوکاتالیست‌های مبتنی بر زئولیت

دکتر میشال مازور و همکارانش از دانشگاه چارلز روی کاتالیزورهایی تحقیق می‌کنند که مبتنی بر نانوذرات فلزی تثبیت شده روی سطح زئولیت‌ها هستند. به تازگی آن‌ها نوع جدیدی از کاتالیزور زئولیتی را تهیه کرده‌اند. نتایج کار آن‌ها در مجله Angewandte Chemie منتشر شده است.

528