افزایش تسکین دردها با کپسوله کردن مسکن‌ها در نانوذرات

افزایش تسکین دردها با کپسوله کردن مسکن‌ها در نانوذرات

شرکت جی‌بی ساینسز یک شرکت تحقیقاتی و توسعه بیودارویی، اعلام کرد که نتایج مطالعه آنها در مورد بررسی اثر محصور کردن سه ترپن مبتنی بر شاهدانه در نانوذرات و نتایج اثربخشی آنها در مدیریت درد را منتشر کرده است.

598