نانوذراتی که هم دماسنج‌ بوده و به‌عنوان هیتر عمل می‌کنند

نانوذراتی که هم دماسنج‌ بوده و به‌عنوان هیتر عمل می‌کنند

پژوهشگران ژاپنی نانوذراتی ساختند که می‌توانند با ایجاد گرما سلول‌های سرطانی را از بین ببرند و به آرامش عضلات کمک کنند. این نانوذرات در نقش دماسنج‌ نیز می‌توانند حسگری دما را در سلول‌ها انجام دهند.

292