پسرعموی گرافن برای تولید هیدروژن از آمونیاک به کار گرفته شد!

پسرعموی گرافن برای تولید هیدروژن از آمونیاک به کار گرفته شد!

تیمی از محققان دانشگاه نانجینگ، دانشگاه هوبی‌نرمال و دانشگاه ژجیانگ، کاتالیزور گرافدین (Graphdiyne) دوپ شده با کبالت را برای تجزیه کاتالیستی آمونیاک (NH3) به منظور تولید H2 ساختند. این کاتالیزور کامپوزیتی به طور قابل توجهی واکنش‌پذیری و پایداری تجزیه آمونیاک را افزایش می‌دهد.

423