یک سوئیچ الکتریکی، واکنش شیمیایی را کنترل می‌کند

یک سوئیچ الکتریکی، واکنش شیمیایی را کنترل می‌کند

یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه ژنو (UNIGE) با همکاری دانشگاه کاردیف، نحوه استفاده از میدان الکتریکی خارجی برای کنترل و تسریع یک واکنش شیمیایی را کشف کرده است. در این سوئیچ از نانولوله‌های کربنی استفاده می‌شود.

296