طراحی نانوذرات کاملاً طبیعی برای حمل انواع مواد مغذی و داروها

طراحی نانوذرات کاملاً طبیعی برای حمل انواع مواد مغذی و داروها

استارت‌آپ نورولیشین (NuRevelation) مدعی توسعه اولین نانوذرات کاملاً طبیعی است که برای محصور کردن انواع مواد مغذی، ویتامین‌ها، داروها، «CBD» و سایر کانابینوئیدها طراحی شده‌ است. آن‌ها برای توسعه این نانوذرات از یک فرایند انحصاری به نام «JoChe» استفاده می‌کنند.

451