استفاده از جلبک برای توسعه باتری‌های سبز و کارآمد

استفاده از جلبک برای توسعه باتری‌های سبز و کارآمد

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه بریستول و با همکاری امپریال کالج و دانشگاه کالج لندن از نانومواد ساخته شده از جلبک دریایی برای ایجاد یک جداکننده قوی باتری استفاده کردند که راه را برای ذخیره انرژی سبزتر و کارآمدتر هموار می‌کند.

171