سنتز نوعی نانوبلور که کارایی دستگاه‌های الکترونیکی را ارتقا می‌دهد

سنتز نوعی نانوبلور که کارایی دستگاه‌های الکترونیکی را ارتقا می‌دهد

نانوبلوری عاری از سرب ساخته شده که می‌تواند کارایی پیل‌های خورشیدی، حسگرها و بسیاری از ادوات الکترونیکی را بهبود دهد. این نانوبلور جایگزین سیلیکون در محصولات این صنعت می‌شود.

540