فناوری‌نانو به رفع مشکل پارگی رباط ورزشکاران کمک می‌کند

فناوری‌نانو به رفع مشکل پارگی رباط ورزشکاران کمک می‌کند

دانشمندان ایرلندی برای توسعه بافت نرمی که به‌صورت ژنتیکی مهندسی شده، ۱ میلیون یورو حمایت مالی دریافت کرده‌اند که می‌تواند زندگی تازه‌ای را برای ورزشکاران و دونده‌هایی که دچار پارگی رباط و تاندون می‌شوند، ایجاد کند. گروه کالج ترینیتی در دوبلین بخشی از یک تیم بین‌المللی از دانشمندان با تخصص در زیست‌شناسی، مهندسی پزشکی و علوم نانو هستند.

699