حوزه «جداسازی مواد دارویی و شیمیایی» یک گام بلند رو به جلو بر می‌دارد

حوزه «جداسازی مواد دارویی و شیمیایی» یک گام بلند رو به جلو بر می‌دارد

یک تیم تحقیقات بین‌المللی از دانشگاه کوئین مری لندن، امپریال کالج لندن (بریتانیا)، دانشگاه نورث وسترن در اوانستون (آمریکا) و دانشگاه بیله‌فلد (آلمان) نسل جدیدی از نانوغشاهای پلیمری را با مولکول‌های ماکروسیکل فوق مولکولی هم‌تراز ساخته‌اند. این نانوغشاهای جدید خواص جالب توجهی از خود نشان می‌دهند که نویدبخش بهبود کارایی فرآیندهای جداسازی است که به طور گسترده در صنایع شیمیایی و دارویی استفاده می‌شود.

609