کاهش عجیب وزن رنگ‌ها با یک دستاورد نانویی

کاهش عجیب وزن رنگ‌ها با یک دستاورد نانویی

به تازگی روش جدیدی برای ایجاد رنگ ارائه شده که در آن از پراکندگی نور با طول موج های خاص در اطراف بلورهای کوچک و گرد استفاده می‌شود. این رنگ‌ها به شدت سبک‌تر از رنگ‌های معمولی خواهند بود که برای کاربردهایی نظیر رنگامیزی هواپیماها اهمیت زیادی خواهد داشت.

159