بسته‌بندی هوشمند ضایعات مواد غذایی را کم خواهد کرد؟

بسته‌بندی هوشمند ضایعات مواد غذایی را کم خواهد کرد؟

محققان دانشگاه کیس وسترن رزرو در حال توسعه یک سیستم «بسته‌بندی هوشمند» برای نظارت بر نوسانات دما، تغییرات رطوبت و عوامل بیماری‌زا در محصولات غذایی فاسد شدنی در طول حمل و نقل هستند. رویکرد آنها ممکن است زنجیره تامین مقرون به‌صرفه‌تری برای توزیع‌کنندگان، صرفه‌جویی برای تولیدکنندگان مواد غذایی و مواد غذایی با کیفیت بالاتر برای مصرف‌کنندگان ارائه دهد.

158