زباله‌های سیلیکونی برای تولید باتری استفاده می‌شوند

زباله‌های سیلیکونی برای تولید باتری استفاده می‌شوند

محققان دانشگاه کیو در مجله Nano Select مقاله‌ای منتشر کردند که در آن نشان داده شده چگونه ضایعات سیلیکونی با استفاده از یک روش کارآمد و پایدار و با کمک تابش لیزر به مواد آند باتری تبدیل می‌شوند. انتظار می‌رود که نتایج این مقاله کاربردهای گسترده‌ای در تولید نیمه‌هادی‌ها و صنایع مرتبط با انرژی داشته باشد.

683