طراحی «نانوکارخانه» برای کمک به ساخت دارو و مواد شیمیایی

طراحی «نانوکارخانه» برای کمک به ساخت دارو و مواد شیمیایی

با استفاده از پتانسیل‌های موجود در حوزه میکروبیولوژی، محققان دانشگاه ایالتی میشیگان مسیر تازه‌ای باز کردند که می‌تواند منجر به ساخت داروها، ویتامین‌ها و موارد دیگر با هزینه کمتر و با کارایی بهتر شود.

534