اتصال آنتی‌بادی و نانوذرات/راهبردی برای مقابله با انواع باکتری‌ها

اتصال آنتی‌بادی و نانوذرات/راهبردی برای مقابله با انواع باکتری‌ها

شرکت هالبرد (Halberd) با موفقیت نانوذرات فلزی و آنتی‌بادی E. Coli را به هم متصل می‌کند. دستیابی به این موفقیت، به خارج کردن عوامل بیماری‌زا از بدن با استفاده از امواج فرکانس رادیویی و یا انرژی لیزر کمک می‌کند.

651