کشف نانوساختاری که می‌تواند برای درمان آلزایمر مفید باشد

کشف نانوساختاری که می‌تواند برای درمان آلزایمر مفید باشد

پژوهشگران سوئدی نانومولکول‌هایی را ارائه کردند که ممکن است برای مهار آلزایمر مفید باشند. این نانومواد با برهم‌کنشی که با آمیلوئیدها دارند آن‌ها را از بین می‌برند، آمیلوئیدهایی که عامل بیماری‌هایی نظیر آلزایمر و پارکینسون هستند.

620