حسگرهای قابل کاشت در بدن با دوام بالا، به‌منظور رصد مصرف دارو

حسگرهای قابل کاشت در بدن با دوام بالا، به‌منظور رصد مصرف دارو

برای درک بهتر از غلظت و شرایط دارو درون بدن، محققان حسگر قابل کاشتی ساختند که در آن از نانوذرات طلا استفاده شده ‌است. این حسگر قادر است میزان غلظت دارو را در بدن تشخیص داده و به‌صورت مستمر آن را گزارش دهد.

688