مقادیر اندک آنتی‌بیوتیک در آب قابل شناسایی است

مقادیر اندک آنتی‌بیوتیک در آب قابل شناسایی است

به لطف یک ساختار نانویی، باقی مانده آنتی‌بیوتیک در آب می‌تواند سریع و ساده شناسایی شود. این حسگر زیستی جدید شبیه جعبه کوچکی است که به تلفن همراه متصل است. این دستگاه می‌تواند بلافاصله باقی‌مانده‌های آنتی‌بیوتیکی مانند آمپی‌سیلین را در آب یا لبنیات شناسایی کند.

411