نانوذرات پُرشده با آنتی‌بیوتیک بیماری سل را موثرتر درمان می‌کند

نانوذرات پُرشده با آنتی‌بیوتیک بیماری سل را موثرتر درمان می‌کند

محققان دانشگاه ایالتی سائوپائولو به بررسی عملکرد نانوذرات پر شده با آنتی بیوتیک و سایر ترکیبات ضد میکروبی پرداختند. آن‌ها نشان دادند که این نانوذرات بر روی سلول‌های آلوده به باسیل که باعث سل می‌شود، اثربخش هستند.

499