دارپا نسل جدید لیزرهای کوانتومی را می‌سازد

دارپا نسل جدید لیزرهای کوانتومی را می‌سازد

محققانی که با آژانس پروژه‌های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا (DARPA) کار می‌کنند، موفق به دریافت گرنت مالی یک میلیون دلاری شدند. این حمایت مالی برای ایجاد نمونه اولیه یک لیزر کوانتومی صرف خواهد شد که متفاوت با تمام لیزرهایی است که تا کنون ساخته شده است.

84
دستکاری ساختار الماس برای افزایش دامنه استفاده صنعتی از آن

دستکاری ساختار الماس برای افزایش دامنه استفاده صنعتی از آن

شرکت دیاموند کوانتا (Diamond Quanta) که در حوزه مواد نیمه‌هادی و الماس تخصص دارد، به تازگی دو مقاله منتشر کرده که در آن جزئیات مربوط به ساخت مواد مبتنی بر الماس برای استفاده در دستگاه‌های کوانتومی را تشریح کرده است.

66