در حوزه دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس، بالاترین سطح فناوری را داریم

در حوزه دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس، بالاترین سطح فناوری را داریم

فرشید چینی، مدیرعامل شرکت نانومهندسی سطح ژیکان می‌گوید با تدوین استانداردهای ایزو در برخی از بخش‌های سامانه‌های اندازه‌گیری زاویه تماس، به بالاترین سطح‌ این فناوری رسیده‌ایم.

288